ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *
5 Điều về du an Malibu Hoi An PiRealtor thu hút nhà đầu tư bất động sản

5 Điều về du an Malibu Hoi An PiRealtor thu hút nhà đầu tư bất động sản

Vài nét vÁ t§m k¿t c¥u biÇt thñ Malibu HÙi An

Malibu HÙi An là càng dñ án condotel xa l¡ ß HÙi An. dñ án chéa đñng vË trí đ¯c đËa b­c nh¥t HÙi An, càng m·t ti¿p giáp ĐÑi vÛi đưÝng L¡c Long Quân, mÙt m·t là bưÛc thành biÃn Đông rÙng lÛn. dñ án có cơ sß v­t ch¥t phong phú, đây s½ là chÍn lña an cư đúng đ¯n nh¥t cho Các Quý khách hàng đang t¡o ý đËnh mua condotel HÙi An đà ß.

Bài vi¿t hôm thÝi cça PiRealtor s½ Đôi nét l¡i Quý khách hàng thông tin TÕng quan vÁ dñ án, Sơ lưãc vÁ thi¿t k¿, nÙi th¥t condotel. do dung Lưãng bài vi¿t này t¡o giÛi h¡n cho nên chúng tôi đëng vi¿t t¥t c£ Nhïng nÙi dung cça dñ án. Chúng tôi s½ chia nên ra nhïng bài vi¿t khác nhau.

t§m thi¿t k¿ biÇt thñ Malibu HÙi An

Të xưa đ¿n nay, trong v¥n đÁ trang trí nÙi th¥t thì g× luôn là thå chÍn TrưÛc h¿t cho Nhïng c¥u trúc nÙi th¥t nên thå sang trÍng và cao c¥p, g× có sñ g§n gũi, yêu thương cho gian phòng. ß dñ án Malibu HÙi An thì nÙi th¥t condotel đưãc khi¿n b±ng g× tñ nhiên. thË trưÝng chç đưãc làm b±ng g× tñ v­y. NÙi th¥t đưãc khi¿n b±ng các lo¡i v­t liÇu khác nhau, ngoài g× nên còn có đá th¡ch anh, g¡ch hoa, kính cưÝng lñc...

Chân tưÝng và Các thi¿t bË gia dång như tç b¿p, tç qu§n áo, kÇ treo cũng chÍn lña nguyên liÇu này nhưng màu s¯c đ­m nét trên. ChiÁu cao të chân tưÝng lên tr§n t§m 3,2 mét, gây không gian rÙng rãi, chiÁu cao thưÝng th¥y là 2,9 mét. sñ k¿t hãp Nhïng nÙi th¥t g× càng t§m hãp lý s½ khi¿n cho ngôi trß nên quý phái, lÙng l«y trên r¥t các. biÇt thñ 3 phòng ngç chi¿m t÷ lÇ xây nhïng nh¥t trong sÑ dñ án Malibu HÙi An. t¡o nhïng diÇn tích khác nhau Khi¿n Quý khách hàng thÏa séc chÍn, căn 1 phòng ngç thì phù hãp Các đÑi tưãng Quý khách hàng đÙc thân, c·p vã chÓng tr» chưa t¡o con cái. Căn 2 phòng ngç có diÇn tích trên dưÛi 86m2, phù hãp cho Nhïng c£ nhà có mÙt tÛi 2 con. DiÇn tích condotel 3 phòng ngç giao đÙng të 100- 155m2 chia thành ba khu vñc chánh là khu vñc phòng khách, khu vñc b¿p, khu phòng ngç, bÝ b¿n bán cách 2 - 3 t÷/căn.

Nhìn cùng t¥t c£ Các khu trong biÇt thñ cça dñ án đÁu đưãc trang bË chu×i đèn trang trí khá h£o nÙi th¥t t¡o ch¥t SÑ lưãng cao, m×i kho£n ti¿t t¡o đưãc mÙt điÃm sáng riêng. ß chu×i đèn trang trí đưãc chÍn khá kĩ, nhà y¿u là Các chùm đèn pha lê có gam màu dËu nh¹, k¿t thích hãp đ¿n VÛi nhau nh±m xây c£m giác ¥m cúng cho gian chç. chu×i đèn trang trí là mÙt trong Nhïng điÃm sáng quan trÍng, Làm ngôi chç trß ra lung linh hơn.

Nhìn cùng chung, mÍi Nhïng biÇt thñ Malibu HÙi An đÁu nét đ¹p trong sÑ cách k¿t c¥u. Nhïng khu vñc bên trong condotel đưãc thi¿t k¿ tách riêng tư nhưng v«n phåc vå đưãc sñ cơ sß v­t ch¥t nh¥t cho ngưÝi dân, xây không gian thoáng đãng cho gian chç. k¿t c¥u Nhïng biÇt thñ luôn thông thoáng, tràn ng­p ánh sáng.

k¿t c¥u nguyên v­t liÇu theo v­t liÇu thân thành điÁu kiÇn, phù hãp séc khÏe VÛi con ngưÝi. Các condotel đÁu đưãc bao bÍc bßi hÇ thÑng kính Low-E, càng lo¡i kính có thà t§m nhiÇt tÑi ưu, ngăn c£n tia tuyÇt tím, an ninh trên VÛi séc khÏe con ngưÝi.

Ngoài ra, nhÝ chu×i kính cưÝng năng này ra Các biÇt thñ t¡i đây luôn đưãc trân trÍng ánh ki¿n càng t§m hoàn toàn, ngoài nên còn có chu×i cía lÛn t¡i phòng khách, cía sÕ t¡i phòng ngç thành condotel luôn thoáng mát, đón gió tñ nhiên thÕi qua biÃn Đông.

Đa sÑ Các condotel Malibu HÙi An đÁu sß hïu të mÙt đ¿n hai m·t thoáng mát, Nhïng căn góc có 2 m·t nhìn nên ngoài. khá nhiÁu căn có view nhìn nên biÃn Đông theo lÑi ban công. ThưÝng thì Các căn view biÃn t¡o giá cao hơn Nhïng căn khác, đ·c biÇt là Các căn hơn t§ng cao.

nh±m bi¿t thêm thông tin chu©n mñc xác vÁ dñ án Malibu HÙi An, Quý khách hàng có thà liên hÇ Nhïng nơi đáng tin c­y. Công ty b¥t đÙng s£n nghÉ ngơi PiRealtor là nơi đáng tin. t¡i đ¥y t¡o các ngưÝi t¡o trình đÙ chuyên môn cao, t¡o các năm kinh nghiÇm trong nghÁ, hÍ t¡o thà trã giúp khá tÑi ưu cho Quý khách hàng trong sÑ v¥n đÁ tìm mua biÇt thñ HÙi An nh¯c cùng chung.

giá bán condotel Malibu HÙi An nay gian tÛi s½ tăng lên nhÝ Cơ sß h¡ t§ng giao thông có các bi¿n đÙng trong sÑ Nhïng 5 đ¿n đây, đ¥y là v¥n đÁ phát triÃn c§u Cía Đ¡i. HÙi An đưãc quy ho¡ch là trung tâm tài chính, thương m¡i lÛn d«n đ§u ViÇt Nam. nhiÁu công ty tư nhân lÛn m¡nh trên v­y giÛi s¯p đ§u tư vào đây, ví då như Vingroup, Fivigroup bên c¡nh mÙt vài chç đ§u tư đã nh£y vô të lâu.

mÍi Các dñ án cça Nhïng chç đ§u tư kà trên đÁu n±m trong chi¿n lưãc bi¿n phÑ cÕ HÙi An trß ra mÙt trung tâm tài chính lÛn m¡nh nh¥t tÉnh Qu£ng Nam.

VÁ viÇc mua condotel Malibu HÙi An. Đ¡i diÇn cça t­p đoàn Bamboo Capital Group chia s», Khách hàng chÉ nên thanh toán 30% trË giá hãp đÓng du an Malibu PiRealtor là Khách hàng t¡o kh£ năng chéa đñng biÇt thñ, do 70% còn l¡i có kh£ năng nhu c§u ngân hàng liên k¿t cho vay, VÛi thÝi h¡n 20 5, ân h¡n nã gÑc và lãi trong sÑ 2 năm đ§u.

t¡o kh£ năng sí dång đòn b©y tài chánh t¡i TrưÝng hãp này, v¥n đÁ tr£ nã trưÛc h¡n không bË ph¡t, lãi su¥t 0% trong sÑ vòng tÑi đa 30 tháng. Chuyên gia PiRealtor th¥y đây là ưu đãi khá lÛn, ít m¥y ß dñ án nào khác, nhưng cũng đưa ra lÝi khuyên là không ra bay quá 50% phéc trË giá condotel.

لینک های مرتبط

چه کسی آنلاین است؟

ما 64 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم